Com Tam Vit Beo
Delicious- Healthy - Cheap

Món đặc biệt

  • Món Việt Nam
  • Cơm

Liên hệ

Com Tam Vit Beo

41 Nguyen Son Ha
District 3Ho Chi Minh City
08 3832 4195

Thời gian giao hàng

Com Tam Vit Beo đóng cửa hôm nay


© 2016 Vietnammm.com