Cơm Tấm Vịt Béo
Delicious- Healthy - Cheap

Món đặc biệt

  • Cơm tấm

Liên hệ

Cơm Tấm Vịt Béo

41 Nguyễn Sơn Hà
Quận 3Hồ Chí Minh
028 3832 4195

Thời gian giao hàng

Cơm Tấm Vịt Béo đóng cửa hôm nay


© 2017 Vietnammm.com