CơM TấM VịT BéO

CơM TấM VịT BéO Delicious- Healthy - Cheap

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Cơm Tấm Vịt Béo 

41 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5
Quận 3Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 14:00
Thứ Ba
11:00 - 14:00
Thứ Tư
11:00 - 14:00
Thứ Năm
11:00 - 14:00
Thứ Sáu
11:00 - 14:00
Thứ Bảy
Đóng cửa
Chủ Nhật
Đóng cửa